מדד עשיית עסקים ברשויות המקומיות

דירוג המדד מורכב מניקוד על שביעות רצון, על ארנונה ועל נגישות למידע. התרשים מציג את דירוג הרשויות בכל אחד מהרכיבים וכן את הדירוג הכללי שלה

הדירוג של מידת שביעות הרצון מהרשות מורכב מציון על שביעות רצון בתחומים של קידום עסקים; שירותים; רישוי עסקים; גביית תשלומים ושילוט; פיקוח ואכיפה. התרשים מציג את דירוג הרשות בכל אחד מרכיבים אלו

שימושי המדד

המדד הוא כלי עבודה עבור הרשות המקומית ומסייע לה בניתוח ביצועיה ובשיפור המדיניות הכלכלית שלה. המדד מאפשר הסתכלות מעמיקה על איכות תהליך רישוי עסקים, על רמת השירות של הרשויות לעסקים, על איכות ההסדרה והאכיפה, על יעילות תהליך הגביה והתשלומים ועל פעולות הרשות לקידום עסקים. ניתן לראות פירוט של הדירוג על ידי לחיצה על שם הרשות המקומית הרצויה.