מדד עשיית עסקים ברשויות המקומיות

חופש המידע

שימושי המדד

המדד הוא כלי עבודה עבור הרשות המקומית ומסייע לה בניתוח ביצועיה ובשיפור המדיניות הכלכלית שלה. המדד מאפשר הסתכלות מעמיקה על איכות תהליך רישוי עסקים, על רמת השירות של הרשויות לעסקים, על איכות ההסדרה והאכיפה, על יעילות תהליך הגביה והתשלומים ועל פעולות הרשות לקידום עסקים. ניתן לראות פירוט של הדירוג על ידי לחיצה על שם הרשות המקומית הרצויה.